Ćwiczenia ortograficzne

Ćwiczenia ortograficzne mogą być wykonywane z formie papierowej np. w zeszytach ćwiczeń lub wydrukach lub w formie interaktywnej przy użyciu programu komputerowego.

Ćwiczenia ortograficzne – rodzaje

Podstawowe rodzaje ćwiczeń ortograficznych to przepisywanie, uzupełnianie, podpisywanie obrazków, pisanie ze słuchu. Oprócz tego ważne jest uzasadnianie pisowni i np. sortowanie wyrazów i związków wyrazowych do tabelek. Gwarantuje to zrozumienie materiału i zapobiega mechanicznemu wykonywaniu ćwiczeń ortograficznych.

Ćwiczenia ortograficzne interaktywne a ćwiczenia ortograficzne papierowe

Ćwiczenia ortograficzne realizowane na komputerze i ćwiczenia ortograficzne w formie tradycyjnej  znakomicie się uzupełniają. Użycie programu komputerowego w ćwiczeniach ortograficznych zapobiega utrwalaniu błędnych wzorców gdyż program usuwa błąd. Ćwiczenia w formie papierowej pozwalają ćwiczyć pisanie ręczne.