pisownia ćwiczenia

Pomóż dziecku w szkole

Jak skutecznie przezwyciężyć trudności szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie specjalnego oprogramowania może bardzo pomóc dzieciom pokonywaniu tych trudności szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Trudności uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki z ortografii pogarszają nie tylko stopnie z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , dysortografia na pc , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , dysleksja zadania , pisownia ó program , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , matematyka na komputer , pisownia rz na komputer , na komputer matematyka gimnazjum , program dodawania , program pisownia ż , mnożenie na komputer , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , zadania matematyka , na komputer ortografia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , na komputer mnożenie , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia , na pc rozsypanki wyrazowe , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

dysortografia do pobrania
dysortografia do pobrania

Jak można efektywnie przezwyciężyć problemy szkolne?
Szacuje się, że aż 10% uczniów ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Użycie specjalnego oprogramowania może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Niechęć do uczenia się matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się porównywania. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , analizator wzrokowy do pobrania , na pc czytanie , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , na komputer pisownia ż , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , matematyka gimnazjum program , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , ortografia ćwiczenie , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , zadania matematyka , na komputer ortografia , zadania dodawania , układanie wyrazów do pobrania , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe , program pisownia , ćwiczenie tabliczka mnożenia , do ściągnięcia dodawania

Kup teraz.

dysortografia do pobrania

na komputer dodawania

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Jak skutecznie przezwyciężyć problemy w szkole?
Szacuje się, że aż 10% uczniów ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu ortografii. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich trudności w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Trudności matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki z ortografii obniżają nie tylko stopnie w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, do ściągnięcia pisownia rz , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program dodawania , program pisownia ż , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , ortografia ćwiczenie , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , pisownia do pobrania , program ortografia , aplikacja pisownia rz, liczenie do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia

Kup teraz.

pisownia u zadania

Jak skutecznie przezwyciężyć trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu ortografii. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych problemów w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Trudności matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się porównywania. Braki z ortografii pogarszają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , mnożenie na pc , pisownia rz program , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , matematyka gimnazjum program , pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia , do ściągnięcia dodawania

Kup teraz.

pisownia u zadania

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich problemów szkolnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Braki z ortografii pogarszają nie tylko oceny z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , do pobrania pisanie , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , dysleksja zadania , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , dodawania na komputer , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , na pc dyskalkulia , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , pisanie ze słuchu ćwiczenia , na komputer odejmowanie , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , program ortografia , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia , układnie zdań na pc , zadania pisownia h , do ściągnięcia dodawania , ćwiczenie czytanie , na pc pisownia

Kup teraz.

na komputer matematyka wczesnoszkolna

Trudności szkolne można pokonać!

Jak efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Szacuje się, że aż 10% uczniów ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu czytania i matematyki . Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania może bardzo pomóc uczniom pokonywaniu takich problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności uczenia się matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , pisownia do pobrania , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , zadania głoski miękkie , ćwiczenia tabliczka mnożenia , układnie zdań na pc

Kup teraz.

na komputer matematyka wczesnoszkolna

nauka liczenia na komputer

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Pokonaj trudności szkolne!

Jak można efektywnie przezwyciężyć problemy w szkole?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie czytania i matematyki . Problemy takie mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom wielu stresów. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich trudności szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Trudności matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki w zakresie ortografii obniżają nie tylko stopnie w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

liczenie na komputer , dodawania zadania , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , matematyka gimnazjum program , na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , na komputer układnie zdań , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , program dodawania , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , pisownia ch na pc , zadania liczenie , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , ćwiczenia tabliczka mnożenia , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

nauka liczenia na komputer

ćwiczenia analizator wzrokowy
ćwiczenia analizator wzrokowy

Jak efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom bardzo wielu stresów. Użycie specjalnego oprogramowania może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych trudności edukacyjnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Niechęć do matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Co oczywiste specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

liczenie na komputer , dodawania zadania , zadania nauka liczenia , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , pisownia do pobrania , program ortografia , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , pisownia ch na pc , zadania liczenie , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

ćwiczenia analizator wzrokowy

ćwiczenia dodawania

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak efektywnie pokonać problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Problemy takie mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom wielu stresów. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom pokonywaniu takich problemów edukacyjnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się porównywania. Braki w zakresie ortografii obniżają nie tylko stopnie w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , pisanie ze słuchu ćwiczenia , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , do ściągnięcia ortografia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , odejmowanie ćwiczenia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna

Kup teraz.

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Skontaktuj się z nami

Kontynując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie polików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close