na komputer dyskalkulia

Pokonaj trudności szkolne!

na komputer dyskalkulia

Jak można efektywnie pokonać trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu czytania i matematyki . Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą przysporzyć uczniowi i jego rodzicom bardzo wielu stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych problemów w uczeniu się. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do uczenia się matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Braki w zakresie ortografii pogarszają nie tylko stopnie w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , pisownia ó program , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , na komputer pisownia ż , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , zadania matematyka , na komputer ortografia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

na komputer dyskalkulia

Trudności szkolne można pokonać!

rozsypanki wyrazowe do ściągnięcia

Jak można skutecznie przezwyciężyć trudności szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych problemów edukacyjnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy uczenia się matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się porównywania. Braki z ortografii pogarszają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , do pobrania pisanie , na pc układnie zdań , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , na pc czytanie , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , zadania matematyka , liczenie do ściągnięcia , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia

Kup teraz.

rozsypanki wyrazowe do ściągnięcia

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Jak można efektywnie przezwyciężyć problemy szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom wielu stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom pokonywaniu takich trudności szkolnych. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Niechęć do matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki z ortografii obniżają nie tylko stopnie z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

dodawania zadania , do pobrania pisanie , na pc układnie zdań , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , pisownia ó program , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , program ortografia , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , pisownia ch ćwiczenie , nauka liczenia na pc , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

Trudności szkolne można pokonać!

rozsypanki wyrazowe program

Jak można skutecznie przezwyciężyć trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Wielu z nas przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu takich problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki z ortografii obniżają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w zawodowym życiu. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , na pc układnie zdań , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , dysleksja zadania , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , na komputer pisownia ż , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia h , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , pisownia do pobrania , zadania matematyka , liczenie do ściągnięcia , pisownia u do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , zadania liczenie , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie

Kup teraz.

aplikacja dodawania

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

aplikacja dodawania

Jak można efektywnie pokonać trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich trudności edukacyjnych. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Braki z ortografii obniżają nie tylko stopnie z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , na komputer układnie zdań , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , na pc dyskalkulia , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia

Kup teraz.

układanie wyrazów program

Jak można skutecznie przezwyciężyć trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc dzieciom w przezwyciężaniu takich trudności w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Braki z ortografii pogarszają nie tylko stopnie z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , matematyka na komputer , na pc dyskalkulia , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , na komputer pisanie ze słuchu , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , aplikacja pisownia rz, liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , matematyka do pobrania , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , na komputer mnożenie , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia

Kup teraz.

układanie wyrazów program

Trudności szkolne można pokonać!

liczenie program

Jak skutecznie pokonać problemy szkolne?
Szacuje się, że około 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy takie mogą spowodować stresów. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc dzieciom pokonywaniu takich problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy uczenia się matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , analizator wzrokowy do pobrania , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , dysleksja zadania , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , dyskalkulia ćwiczenie , dodawania na komputer , aplikacja pisownia , pisownia ż do ściągnięcia , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , dyskalkulia aplikacja , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , program dodawania , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , ćwiczenia pisownia , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia

Kup teraz.

Pomóż dziecku w szkole

ćwiczenie pisownia rz
ćwiczenie pisownia rz

Jak efektywnie pokonać trudności w szkole?
Szacuje się, że aż 10% uczniów ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie poprawnej pisowni. Problemy takie mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom wielu stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc dzieciom pokonywaniu tych trudności w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki z ortografii obniżają nie tylko oceny z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , pisownia rz program , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , do ściągnięcia ortografia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , matematyka zadania , pisownia ch na pc , zadania liczenie , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , na komputer mnożenie , ćwiczenia pisownia , aplikacja matematyka wczesnoszkolna

Kup teraz.

pisownia rz ćwiczenie

Pomóż dziecku w szkole

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak można efektywnie pokonać trudności w szkole?
Szacuje się, że aż 10% uczniów ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie poprawnej pisowni. Problemy takie mogą spowodować stresów. Użycie odpowiedniego oprogramowania może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu takich trudności edukacyjnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , program nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , matematyka gimnazjum program , pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , zadania liczenie , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , ćwiczenia pisownia , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia , do ściągnięcia dodawania , ćwiczenie czytanie

Kup teraz.

pisownia rz ćwiczenie

Pomóż dziecku w szkole

Skontaktuj się z nami

Kontynując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie polików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close