Czy wiesz jak bardzo możesz pomóc swojemu dziecku w nauce pisowni ó/u rz/ż

ch/h?

 

Program Dysortografia to 348 ćwiczeń opartych o uznany materiał

merytoryczny.

Program obejmuje całość zagadnień związanych z pisownią ó/u rz/ż ch/h.

Zanim zamówisz możesz dowiedzieć się więcej.

Zamów program już dziś.