Aplikacja dyskalkulia

aplikacja dyskalkulia

Pokonaj trudności szkolne!

aplikacja dyskalkulia

Jak efektywnie pokonać trudności w szkole?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy takie mogą spowodować stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , pisownia rz program , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , pisownia do pobrania , program ortografia , aplikacja pisownia rz, liczenie do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia , ćwiczenie tabliczka mnożenia

Kup teraz.

aplikacja dyskalkulia

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Skontaktuj się z nami

Kontynując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie polików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close