Nowy rok szkolny

Niecały miesiąc temu rozpoczął się nowy rok szkolny. Cieszy fakt, iż coraz więcej osób, a w szczególności logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców docenia użycie programów edukacyjnych wspomagających ucznia w uczeniu się podstaw czytania, matematyki oraz ortografii. Sprawy związane z edukacją są coraz to bardziej istotne dla coraz to większej części społeczeństwa. Już nie tylko specjaliści…

Czytaj całość →

Lista rz na początku wyrazu

Lista rz na początku wyrazu Program Lista rz na początku wyrazu ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć np. rząd, rzecz, rzeka, rzepak itp.

Czytaj całość →

Lista rz w środku

Lista rz w środku Program ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć. Przeznaczony dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności w zapamiętaniu pisowni niemotywowanej np barbarzyńca, korzeń, porzeczka itp.  

Czytaj całość →

Lista wyrazów z rz na końcu

Lista wyrazów z rz na końcu Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na…

Czytaj całość →

Lista wyrazów z ó niewymiennym

Lista wyrazów z ó niewymiennym Program Lista wyrazów ó niewymiennym przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji,…

Czytaj całość →

FOXE TESTORT 2012

FOXE TESTORT 2012 System FOXE TESTORT 2012 – służy do przeprowadzania testów ortograficznych. Umożliwia on badanie znajomości reguł ortograficznych, pamięci wzrokowej, sprawdzanie znajomości wyrazów o pisowni niemotywowanej czyli wyrazów z list. Pomysł ćwiczeń i niektóre przykłady w systemie zaczerpnięto z książki Pani Z. Saduś pt. “Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii”. Rozwiązanie, które proponujemy cechuje:…

Czytaj całość →

Dyskalkulia dla gimnazjum II

Dyskalkulia dla gimnazjum II Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9. Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b Wyłączanie przed nawias – uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)…

Czytaj całość →

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4 Program jest przeznaczony do terapii dysleksji dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i zawiera następujące prezentacje: sześcian i jego siatki orientacja w przestrzeni trójwymiarowej odczytywanie godzin z zegarów, które znajdują się w różnych położeniach znajdowanie par obrazków filety (cięte obrazki) pismo obrazkowe układanie figur płaskich z rozsypanych części puzzle  

Czytaj całość →

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym Celem programu jest ćwiczenie analizatora wzrokowego, pamięci krótkotrwałej i koordynacji ręka – oko. Zastosowano takie formy prezentacji jak: porównywanie ciągów niewyrazowych opartych na literkach: p b g d przepisywanie znikających ciągów niewyrazowych sortowanie ciągów niewyrazowych do tabelek sortowanie cyfr do tabelek szukanie obrazków bez pary leniwe ósemki (tor samochodowy w kształcie…

Czytaj całość →

Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia

Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki mnożenia. Rodzaje prezentacji: liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp), ćwiczenie…

Czytaj całość →

Page 1 of 3