Dyskalkulia dla gimnazjum II

Dyskalkulia dla gimnazjum II

 • Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9.
 • Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b
 • Wyłączanie przed nawias – uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)
 • Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c)   (a+b)(c+d) np: 5(a+3)=5a+15
 • Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.: Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9
 • Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c   ax+b=cx+d np.: 2x+1=3   2x+1=x+1
 • Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią. Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
 • Dodatkowo program zawiera prezentacje: o korzystaniu z programu
  • wyrażeniach
  • równaniach
  • Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer dla każdego przykładu, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.