Jak pomóc dzieciom i uniknąć wielu stresów

Stres jest stale obecny w życiu osób z dysleksją.

Doświadczanie niepowodzeń szkolnych przez dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu często

prowadzi do wtórnych zaburzeń rozwoju emocjonalnego oraz społecznego,

a ich skutki mogą trwać przez całe życie. [1]

[1] w Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji prof. M. Bogdanowicz