Matematyka dla dzieci

Matematyka dla dzieci przede wszystkim programy:

  • Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia
  • Matemyka
  • MNBT
  • Dyskalkulia.

Są one inspirowane publikacjami naukowymi np. prof. Gruszczyk Kolczyńskiej