Programy Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia + Matematyka

W razie pytań dzwoń: 77/442 15 58 kom.: 664 15 99 33

Matematyka Rodzaje ćwiczeń:

 • Liczenie (dziecko liczy, komputer – lektor – wymawia kolejne liczby. Dokładne określanie błędów: nie policzono wszystkiego, niektóre elementy policzono 2 razy. Możliwa demonstracja liczenia przez komputer (komputer liczy sam) liczenie jednakowych elementów, różnych elementów (prostokąty i elipsy), wybranych elementów (np. tylko prostokąty).
 • Maszyny liczące (tak, jak literaturze) (dodające, mnożące, wersja łatwiejsza i trudniejsza ) takie tabelki z łukiem na górze, który symbolizuje działanie. Dany jest rodzaj działania (dodawanie lub mnożenie).
 • Gra pełna pułapek (geometryczna interpretacja liczby (jako odległości) oraz dodawania i odejmowania
 • Statki (nowa wersja) komputer realizując podaje nr pola zawierający się od 1..100, W kolejnych rzędach są pola od 1..10, 11-20, 21-30, itp. Uczeń musi określić pole, w które strzela komputer. Prezentacja wymaga liczenia oraz ćwiczy liczby 2-cyfrowe (wprawka do systemu pozycyjnego).
 • Porównywanie długości odcinków.
 • Porównywanie “wielkości” figur na płaszczyźnie.
 • Układanie figur geometrycznych z elementów

Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki mnożenia. Rodzaje prezentacji:

 • liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp),
 • ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • porównywanie długości,
 • liczenie elementów na obrazkach,
 • zapamiętywanie ciągów,
 • nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w statki.

Programy są tak zaprojektowane, aby uniknąć rozpraszania ucznia zbędnymi elementami. Jest to istotne szczególnie w przypadku uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Uczą one liczenia, porównywania (długości, wielkości), dodawania, mnożenie oraz tabliczki mnożenia. Programy zawierają zalecane przez autorytety ćwiczenia np. tzw. maszyny liczące, grę pełną pułapek (literatura: prof. E. Gruszczyk Kolczyńska Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP 1997, oraz publikacje zachodnie).