Tabliczka Mnożenia Gra

Gra do nauki tabliczki mnożenia jest zmodyfikowaną wersją gry w statki. Modyfikacja polega na tym, że komputer wykonując swój ruch podaje zamiast konkretnych współrzędnych pola (np. b5) iloczyn współrzędnych pół (obie współrzędne są zatem liczbami od 1 do 10) czyli np. 15, co odpowiada polom (5,3) i (3,5). Uczeń może sam
zdecydować w tym przypadku, do którego pola odnosi się strzał komputera. Jeśli pole (5,3) jest puste, a na polu (3,5) jest maszt statku ucznia, to wybierając pole (5,3) uczeń uzyskuje przewagę.

Zanim rozpoczniesz grę, kliknij przycisk Zasady gry. Popatrz też, na numery pół klikając przycisk Informacje o przebiegu gry i pomoc.

Jeśli stwierdzisz, że chcesz grać w tą grę, kup program Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia..