Tabliczka mnożenia – Gry

1. Gra w statki, powszechnie znana, lubiana i popularna została w ciekawy sposób przystosowana do nauki tabliczki mnożenia i wchodzi w skład programu komputerowego Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia.